Regenwater afkoppeling

In de meeste gevallen komt het regenwater wat in- en rondom ons huis valt terecht in ons riool. Steeds vaker kiest men voor het afkoppelen van regenwater waardoor het water op eigen terrein wordt benut. Voor het afkoppelen van regenwater ook wel infiltratie hemelwater genoemd werk ik samen met landschaps- architect Willem Jacobs. Wij kunnen daardoor het hele traject in eigen beheer uitvoeren. Van subsidie aanvraag, participatie met de kinderen tot en met de uitvoering van het werk.

Voordelen infiltratie hemelwater

Het afkoppelen van regenwater van dakoppervlak en verharding van een gemengd rioolstelsel heeft uiteenlopende voordelen. Het hemelwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft, maar het gaat daar de grond in waar het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Kortom: het beperkt verdroging en voorkomt het overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Veel gemeenten en waterschappen geven afkoppelsubsidie, meestal op basis van het aantal afgekoppelde vierkante meters dakoppervlak. Vaak mag men het subsidiebedrag ook gedeeltelijk gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf van een regenton. Kosten? neem vrijblijvend contact met ons op!

opslag regenwater

Hierboven een voorbeeld van een bovengrondse opslag door middel van een betonnen vat die door een vlottersysteem met een druk op de knop door de kinderen geopend kan worden waardoor er water in de beek gaat stromen. als het vat ( 1000 liter ) te vol raakt treed de overstort functie in werking waardoor het water door de beek afgevoerd word.

Participatie

Deze kinderen van een basis school helpen mee met het versieren van de beek.

en ontwerpen hun eigen beek.

beek

.

In dit geval hebben wij de infiltratie vaten gekoppeld aan een betonnen beek van 30 meter lengte die uitmond in een ondergronds opvang vat van 1000 liter. Vanuit hier pompen de kinderen het water weer omhoog om er mee te spelen.